Start Corp Vina

Start Corp là Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và các startup khởi nghiệp. Đến với Start Corp các công ty sẽ tăng nguồn lực và sức mạnh. Giúp giảm 80% chi phí và tăng 300% hiệu quả. Với nhiều dịch vụ tiện ích:

  • Smart Mentor Hoạch định chiến lược
  • Setup doanh nghiệp trọn gói 
  • Smart Office Văn phòng thông minh
  • Phòng Nhân sự Tuyển dụng trọn gói
  • Phòng sale / marketing tăng doanh thu
  • Smart ERP / CRM Hệ thống quản trị toàn diện
  • Phòng kế toán , tối ưu thuế hiệu quả
  • Quỹ đầu tư , hỗ trợ gọi vốn
  • CLB doanh nhân / hợp tác kinh doanh

Và ngoài ra còn có các chương trình giao lưu kết nối các CEO, Giám đốc, hỗ trợ hợp tác kinh doanh cho các thành viên.

0 ITEM
$ 0
Loader GIF